News
Filter displayed news stories
Rydd Norge Møre og Romsdal – Administrasjon. Illustrasjonsfoto.
Project
Rydd Norge Møre og Romsdal – Administrasjon
Published 30. August 2021
Rydd Norge Møre og Romsdal – Administrasjon
MARBIO har fått oppdraget som administrator for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, på vegne av Handelens Miljøfond. Read the whole story
Rydd Norge Rogaland – Planlegging. Illustrasjonsfoto.
Project
Rydd Norge Rogaland – Planlegging
Published 22. June 2021
Rydd Norge Rogaland – Planlegging
MARBIO fikk tidligere i år i oppdrag å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Rogaland, som er ett av 12 prosjekter i Handelens Miljøfonds program «Rydd Norge». Utkast til plan er levert til Handelens Miljøfond og sendt på høring til rådgivende utvalg for Rydd Norge Rogaland. Read the whole story
Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging. Illustrasjonsfoto.
Project
Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
Published 19. June 2021
Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
MARBIO har fått i oppdrag å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, som er ett av 12 prosjekter i Handelens Miljøfonds program «Rydd Norge». Read the whole story
Coastscape-kart for Miljødirektoratet. Illustrasjonsfoto.
Project
Coastscape-kart for Miljødirektoratet
Published 28. October 2020
Coastscape-kart for Miljødirektoratet
MARBIO har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å sette sammen og tilrettelegge datasett som viser såkalte «Coastscapes» (på norsk: kystlandskaps-typer) definert av CAFF. Read the whole story
MARBIO ser dagens lys. Illustrasjonsfoto.
News
MARBIO ser dagens lys
Published 25. June 2020
MARBIO ser dagens lys
MARBIO AS ble registrert i foretaksregisteret 25.06.2020. Dette er starten på et nytt kapittel for gründer og daglig leder Erlend Standal, som nå er klar for å bruke sin over 18 års lange erfaring fra statlig miljøforvaltning og privat konsulentvirksomhet til tjeneste for marint miljø gjennom egen bedrift. Read the whole story