Brukervilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke godkjenner vilkårene. Vilkårene kan bli endret uten at dette varsles på andre steder enn på denne siden.

Eierskap og opphavsrett

Ansvarlig for nettstedet er MARBIO AS. Erlend Standal er ansvarlig redaktør for nettstedet.

All informasjon, alle dokumenter, alle illustrasjoner som publiseres på nettsiden og alle immaterielle rettigheter til disse tilhører MARBIO AS, hvis ikke annet er angitt. Uautorisert bruk av informasjonen er ikke tillatt.

Informasjon på våre nettsider

Innholdet på nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester MARBIO tilbyr og aktuell informasjon.

Når vi lenker til eksterne nettsider er det for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Det innebærer ikke at MARBIO godkjenner innholdet. MARBIO er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

Internasjonale brukere

Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av MARBIO i Norge og er beregnet til bruk i Norge. Dersom du bruker nettstedet utenfor Norge, er du selv ansvarlig for at innholdet er lovlig i det landet du befinner deg i. I motsatt fall ber vi om at du ikke benytter deg av nettstedet.

Sikkerhet

Vi gjør hva vi kan for å holde nettsidene våre trygge for deg som besøkende. Dersom du til tross for dette skulle oppleve ubehagelige hendelser, for eksempel forårsaket av ondsinnet programvare plassert av andre på våre nettsider, ber vi om at du varsler oss om dette omgående slik at vi kan gjøre tiltak for å fjerne problemet.

MARBIO AS er ikke ansvarlig for hendelser forårsaket av andres ulovlige handlinger.

Andre vilkår

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss? Du finner våre kontaktdetaljer på denne siden.