Rydd Norge Møre og Romsdal 2024-2028
Rydd Norge Møre og Romsdal 2024-2028
MARBIO vil fortsette som prosjektleder i Rydd Norge Møre og Romsdal 2024-2028.
Prosjektleder
Publisert 14. juli 2023, 15:37
- oppdatert 1.08.23, 13:08

Rydd Norge Møre og Romsdal er en av ni delprosjekter i det nye Rydd Norge programmet i 2024 og 2025, med mulig forlengelse med ettårige opsjoner i årene 2026-2028. Det nye Rydd Norge programmet ledes av Snorre Sklet i Salt Lofoten AS, og er en fortsettelse av Rydd Norge 2021-2023, der rundt 40 % av Norges ytre kystlinje vil bli ryddet innen utgangen av 2023.

Ryddeoppdragene er lyst ut av Handelens Miljøfond, og frist for å levere tilbud er 7. september 2023 kl 14.00.
Mer informasjon om utlysningen og plan for Rydd Norge Møre og Romsdal 2024-2028 kan finnes i utlysningsdokumentene.

Rydd Norge har som mål å «førstegangsrydde» ytterligere 15 % av Norges ytre kystlinje i årene 2024-2025. I det nye programmet er det også satt av midler til å «vedlikeholdsrydde» de mest forurensede delene av kystlinjen som ble ryddet i 2021-2023.