Publications
Filter publications
Bildeguide for farlige gjenstander
2023
Bildeguide for farlige gjenstander
Marfo og Handelens Miljøfond har nå laget en bildeguide for å hjelpe strandryddere å identifisere farlige gjenstander og gi råd om hvordan de skal opptre dersom de finner dem. Manuset er utviklet av Marbio AS, men flere aktører har kommet med viktige innspill, bilder og bidratt til kvalitetssikring underveis. Sisu Designlab har stått for grafisk design. Les nyhetssaken om publikasjonen for flere detaljer. Download the publication (pdf) Read the publication (pdf)
Plan for Rydd Norge Rogaland
2021
Plan for Rydd Norge Rogaland

Gjennom sitt Rydd Norge program har Handelens Miljøfond (HMF) tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inklusive Svalbard og prioriterte vassdrag, skal ryddes for marint avfall innen 2023.

Rydd Norge programmet er delt inn i 10 delprosjekter, som hver tar for seg et fylke eller en større region. MARBIO AS fikk oppdraget med å lage en plan for prosjektet i Rogaland.

Download the publication (pdf) Read the publication (pdf)
Plan for Rydd Norge Møre og Romsdal
2021
Plan for Rydd Norge Møre og Romsdal

Gjennom sitt Rydd Norge program har Handelens Miljøfond (HMF) tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inklusive Svalbard og prioriterte vassdrag, skal ryddes for marint avfall innen 2023.

Rydd Norge programmet er delt inn i 10 delprosjekter, som hver tar for seg et fylke eller en større region. MARBIO AS fikk oppdraget med å lage en plan for prosjektet i Møre og Romsdal.

Download the publication (pdf) Read the publication (pdf)