Rydd Norge – Programstøtte
Rydd Norge – Programstøtte
Ved siden av å være administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal, har Marbio AS siden mars 2022 bistått programledere fra Handelens Miljøfond (HMF) med diverse støttetjenester for Rydd Norge nasjonalt.
Prosjektleder
Publisert 14. juli 2023, 13:40
- oppdatert 1.08.23, 11:33

Som del av dette oppdraget har MARBIO blant annet skrevet utkast til ulike styringsdokumenter for Rydd Norge. De fleste av disse vil bli brukt i det nye Rydd Norge programmet, som skal fortsette å rydde marin forsøpling langs norskekysten i 2024 og 2025, og med ytterligere opsjoner for årene 2026-2028.

En større og pågående oppgave er å ivareta behovene for Rydd Norge i «Rent hav», som er et kartverktøy eid av Senter mot marin forsøpling (Marfo). Rent hav er rettet mot profesjonelle ryddere av marin forsøpling, og ryddeaktørene i Rydd Norge utgjør den største andelen av innmeldte ryddeaksjoner.