Rydd Norge Rogaland – Planlegging
Rydd Norge Rogaland – Planlegging
MARBIO fikk tidligere i år i oppdrag å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Rogaland, som er ett av 12 prosjekter i Handelens Miljøfonds program «Rydd Norge». Utkast til plan er levert til Handelens Miljøfond og sendt på høring til rådgivende utvalg for Rydd Norge Rogaland.
Prosjektleder
Publisert 22. juni 2021, 11:18
- oppdatert 29.09.21, 10:03

Rydd Norge Rogaland er ett av totalt 10 delprosjekter i Rydd Norge programmet til Handelens Miljøfond (HMF), som har tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inkludert Svalbard og prioriterte vassdrag, skal ryddes for plast innen 2023. Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond, og organiseres i samarbeid med statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) i de ulike områdene. MARBIO har tidligere laget plan for et tilsvarende prosjekt i samme program: Rydd Norge Møre og Romsdal.

Hvert delprosjekt følger en stegvis prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når (lage plan for prosjektet)
  2. Etablere et rådgivende utvalg for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

MARBIO har fått tildelt oppdraget med å lage en plan for prosjektet, som er det første trinnet i denne prosessen.

Utkast til planen er levert til Handelens Miljøfond, og det er administrator for Rydd Norge Rogaland, Jæren Friluftsråd, som leder prosjektet videre.