Coastscape-kart for Miljødirektoratet
Coastscape-kart for Miljødirektoratet
MARBIO har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å sette sammen og tilrettelegge datasett som viser såkalte «Coastscapes» (på norsk: kystlandskaps-typer) definert av CAFF.
Prosjektleder
Publisert 28. oktober 2020, 23:38
- oppdatert 17.11.21, 13:08

CAFF er en forkortelse for «Conservation of Arctic Flora and Fauna», som er arbeidsgruppen for biodiversitet i Arktisk Råd.

Norge er først ute med å lage slike kart, som skal brukes i en sammenstilling av kunnskap om biologisk mangfold i kystsonen i arktiske områder. I Norge er dette i denne sammenheng definert som områder nord for polarsirkelen. Oppdraget omfatter også å lage et forslag til hvordan disse datasettene skal bygges opp, blant annet hvilken informasjon som skal inkluderes.

Du kan lese mer om Coastscapes i rapporten «Arctic Coastal Biodiversity Monitoring Plan» (engelsk).

Som en del av oppdraget har MARBIO også laget datasett for overvåking knyttet til kystsonen.