MARBIO ser dagens lys
MARBIO ser dagens lys
MARBIO AS ble registrert i foretaksregisteret 25.06.2020. Dette er starten på et nytt kapittel for gründer og daglig leder Erlend Standal, som nå er klar for å bruke sin over 18 års lange erfaring fra statlig miljøforvaltning og privat konsulentvirksomhet til tjeneste for marint miljø gjennom egen bedrift.
Publisert 25. juni 2020, 12:51
- oppdatert 6.07.20, 21:47

Virksomheten vil bli drevet fra hjemmekontor på Skogn i Levanger kommune, som nok er atskillig bedre kjent for å være en av Norges største landbrukskommuner enn for sin marine virksomhet.

– I dagens digitale samfunn kan man nå hele verden fra hjemmekontoret. Hvor kontoret ligger spiller ikke lenger så stor rolle. Situasjonen under korona-pandemien har også vist at video-møter er en effektiv og miljøvennlig måte å samle folk på. Dette åpner for å drive virksomhet som tradisjonelt har vært lagt til større byer fra distriktene, sier Erlend.

Et av temaene Erlend har jobbet spesielt mye med er marin forsøpling. Han var med på å skrive en av de første rapportene fra myndighetene om temaet i Norge i 2010, og har jobbet for å få dette miljøproblemet opp på agendaen siden den gang.

– Folk langs kysten har kjempet mot marin forsøpling i lang tid. De har levd med dette problemet rundt seg, og har ryddet marint avfall og kastet det i søppeldunken hjemme. Det er artig å se at marin forsøpling har gått fra å være et miljøproblem som bare kystbefolkningen og noen få organisasjoner har brydd seg om til at statsledere i hele verden nå diskuterer problemet og bevilger penger for å sette inn tiltak. Og det er fint å ha vært en av dem som har bidratt til å gjøre problemet kjent i Norge.

Men Erlend håper at han også får flere utfordringer innenfor sitt fag enn marin forsøpling. Han har også erfaring fra akvakulturforvaltning og en bred faglig bakgrunn som spenner om marin biologi, markedsføring og nettsideutvikling.