Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
MARBIO har fått i oppdrag å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, som er ett av 12 prosjekter i Handelens Miljøfonds program «Rydd Norge».
Prosjektleder
Publisert 19. juni 2021, 22:52
- oppdatert 29.09.21, 10:03

Handelens Miljøfond (HMF) har tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inkludert Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes for plast innen 2023. Rydd Norge Møre og Romsdal er ett av totalt 10 delprosjekter i Rydd Norge programmet til HMF. Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond, og organiseres i samarbeid med statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) i de ulike områdene.

Hvert delprosjekt følger en stegvis prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når (lage plan for prosjektet)
  2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

MARBIO har fått tildelt oppdraget med å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, som er det første trinnet i denne prosessen.

Oppdatering: Planen er levert til Handelens Miljøfond, og det er administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal, Runde Miljøsenter, som leder prosjektet videre.

Planen kan lastes ned fra vår publikasjons-side.