Kunnskap
 
Curriculum vitae
Erlend Standal
Kontaktopplysninger

Telefon: (+47) 45 45 46 87

E-post: erlend@marbio.no

Arbeidserfaring/Utdanning

Marbio AS • 2020-Nå

Daglig leder/gründer

I denne stillingen utnytter jeg alt jeg har lært etter nesten 15 år i statlig forvaltning og 4 år i privat konsulentbransje, samt fra hele min akademiske bakgrunn. I tillegg nyter jeg godt av en rekke ferdigheter jeg har tilegnet meg på egenhånd gjennom årene.

Salt Lofoten AS • 2016-2020

Seniorrådgiver

I SALT lærte jeg å bruke mine kunnskaper fra byråkratiet på en mer anvendt måte, tilpasset kunden som man til enhver tid jobber for. Her har jeg også styrket mine evner som prosjektleder, gjennom flere store prosjekter.

Standal InFo • 2010-2020

Eier/Gründer

Det som til den gang hadde vært forbeholdt forskere ved Cern, ble i 1993 gjort tilgjengelig for allmenheten ved at nettleseren Mosaic ble gjort tilgjengelig for private. Dette var starten på World Wide Web, det vi til vanlig bare kaller «Internett». To år etter, i 1995, lagde Erlend sin første hjemmeside på internett. Etter å ha hatt webdesign som en hobby i flere år, startet Erlend i 2010 enkeltpersonforetaket Standal InFo for å tilby web-designtjenester kommersielt.

Direktoratet for naturforvaltning / Miljødirektoratet • 2007-2016

Seniorrådgiver

Oslo-Pariskonvensjonen om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR, delegasjonsleder for Norge i biodiversitetskomiteen, BDC), oppfølging av fiskeriforvaltning, nasjonal marin verneplan. Sentral i arbeidet mot marin forsøpling (herunder Norges representant i OSPAR arbeidsgruppe for marin forsøpling, deltok i utforming av overvåkning og handlingsplan mot marin forsøpling). Utvikling av kart og marine datasett (GIS).

Fiskeridirektoratet • 2002-2007

Rådgiver

Region Møre og Romsdal. Behandling og koordinering av akvakultursøknader, oppfølging av kommunale og statlige planprosesser, behandling av klager og høringer ifm. havbruk, systemrevisjon etter IK-akvakultur (IK-revisor), utvikling av lokale databaser. Superbruker av ArcView og GIS-koordinator for regionen. Utviklet en søknadsdatabase, som samtidig gjorde det mulig å plotte omsøkte lokaliteter på digitale kart for første gang.

Byggmakker • 1997-2002

Ekstrahjelp/selger

Å jobbe som selger gjør at man utvikler gode evner til å kommunisere med kunder. Ga også god trening i å forklare hvordan man utfører ulike arbeidsoperasjoner.

1994-2001 • NTNU

Cand. scient. marin biologi

Hovedfagsoppgave om hannlig dimorfisme og hunnlig mimikry hos grønngylt (Symphodus melops).

1998-2000 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolekandidat økonomi og administrasjon

Fordypning i markedsføring. Arbeidet med Vitenskapsmuseet i Trondheim som case, for å styrke deres profilering og vise bredden av avdelinger som hører under museet. En sivil tilleggsutdanning som bygger videre på min militære utdanning og erfaring innen ledelse.

Luftforsvaret • 1991-1994

Troppsjef/Fenrik

Fenrik/Troppsjef på rekruttskole (1993-1994)
Sersjant/Instruktør på rekruttskole (1992-1993)
Sanitetsbefal (1991-1992)

Tilsammen ga dette meg en god utdanning og erfaring innen ledelse i krevende situasjoner, og i hvordan man på best mulig måte kan formidle et budskap til en gruppe mennesker, som i utgangspunktet ikke nødvendigvis var så motivert for å ta til seg lærdom. Dette har gitt meg god trening i å forelese. Også en god bakgrunn i HMS og ledelse av store grupper mennesker i felt.

1991-1993 • Luftforsvaret

Befalsskole/Etatsutdanning

Utdannet som sanitetsbefal under førstegangstjeneste, med påfølgende tjeneste som sersjant i ett år (toårig etats-utdanning i ledelse).

1971 • Født

Marin biologiErlend er Cand. scient. i marin biologi fra NTNU.
ForvaltningErlend har nesten 15 års erfaring fra offentlig forvaltning på direktoratsnivå, både innenfor akvakultur og marint miljø. Leder av Norsk delegasjon til OSPARs biodiversitetskomité (BDC) gjennom flere år. Utdannet og erfaring som IK-Akvakultur revisor.
KreativitetErlend er en kreativ sjel, og liker kombinasjonen av fagkunnskap og kreativ formidling av denne.
FormidlingEvnen til å forklare kompliserte ting på en enkel måte er en viktig egenskap for effektiv formidling. Jeg har formell bakgrunn som formidler fra forsvaret og har polert denne kunnskapen i årene etter.
Teknisk innsiktErlend har alltid vært interessert i hvordan ting fungerer og har godt utviklede evner for logisk tenkning.
Marin forsøplingErlend begynte å jobbe aktivt med marin forsøpling i 2009, og har vært sentral i arbeidet med å sette dette miljøproblemet på agendaen i Norge gjennom sitt arbeid i Direktoratet for naturforvaltning og internasjonalt i OSPAR.
DykkingPADI Dive master og arbeidsdykker klasse S (lett inspeksjon)
FotoHar alltid vært glad i å ta bilder, og var aktiv i foto-gruppe under studiene.
Språk
Norsk
morsmål
Engelsk
muntlig og skriftlig: flytende
Spansk
muntlig: god
skriftlig: grunnleggende
Data/Software
Grafisk designErlend er selvlært på dette fagområdet, men har jobbet med mange ulike prosjekter innenfor grafisk design, og har høstet godord for disse.
Web-designErlend lagde sin første hjemmeside i 1995, og har fulgt utviklingen i teknologi siden den gang. Har hatt enkeltperson-foretak som web-designer i flere år.
Macintosh/Mac OSErlend fikk sin første Macintosh datamaskin på slutten av 80-tallet, og har jobbet aktivt på denne plattformen siden.
Microsoft OfficeErlend er en erfaren bruker av Word, Excel og PowerPoint. Administrasjonsansvarlig for SALTs Office 365 kontoer da jeg jobbet der.
Adobe CCAktiv bruker av spesielt Photoshop, InDesign, Illustrator og Dreamweaver.
GISHar jobbet mye med ulike GIS-verktøy. I MARBIO bruker vi Q-GIS.
MARBIO prosjekter
Utvalgte prosjekter fra tiden før MARBIO