MARBIO ser dagens lys
MARBIO ser dagens lys
Forside Plan for Rydd Norge More og Romsdal

Gjennom sitt Rydd Norge program har Handelens Miljøfond (HMF) tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inklusive Svalbard og prioriterte vassdrag, skal ryddes for marint avfall innen 2023.

Rydd Norge programmet er delt inn i 10 delprosjekter, som hver tar for seg et fylke eller en større region. MARBIO AS fikk oppdraget med å lage en plan for prosjektet i Møre og Romsdal.

CAFF er en forkortelse for «Conservation of Arctic Flora and Fauna», som er arbeidsgruppen for biodiversitet i Arktisk Råd.

Norge er først ute med å lage slike kart, som skal brukes i en sammenstilling av kunnskap om biologisk mangfold i kystsonen i arktiske områder. I Norge er dette i denne sammenheng definert som områder nord for polarsirkelen. Oppdraget omfatter også å lage et forslag til hvordan disse datasettene skal bygges opp, blant annet hvilken informasjon som skal inkluderes.

Du kan lese mer om Coastscapes i rapporten «Arctic Coastal Biodiversity Monitoring Plan» (engelsk).

Som en del av oppdraget har MARBIO også laget datasett for overvåking knyttet til kystsonen.

Virksomheten vil bli drevet fra hjemmekontor på Skogn i Levanger kommune, som nok er atskillig bedre kjent for å være en av Norges største landbrukskommuner enn for sin marine virksomhet.

– I dagens digitale samfunn kan man nå hele verden fra hjemmekontoret. Hvor kontoret ligger spiller ikke lenger så stor rolle. Situasjonen under korona-pandemien har også vist at video-møter er en effektiv og miljøvennlig måte å samle folk på. Dette åpner for å drive virksomhet som tradisjonelt har vært lagt til større byer fra distriktene, sier Erlend.

Et av temaene Erlend har jobbet spesielt mye med er marin forsøpling. Han var med på å skrive en av de første rapportene fra myndighetene om temaet i Norge i 2010, og har jobbet for å få dette miljøproblemet opp på agendaen siden den gang.

– Folk langs kysten har kjempet mot marin forsøpling i lang tid. De har levd med dette problemet rundt seg, og har ryddet marint avfall og kastet det i søppeldunken hjemme. Det er artig å se at marin forsøpling har gått fra å være et miljøproblem som bare kystbefolkningen og noen få organisasjoner har brydd seg om til at statsledere i hele verden nå diskuterer problemet og bevilger penger for å sette inn tiltak. Og det er fint å ha vært en av dem som har bidratt til å gjøre problemet kjent i Norge.

Men Erlend håper at han også får flere utfordringer innenfor sitt fag enn marin forsøpling. Han har også erfaring fra akvakulturforvaltning og en bred faglig bakgrunn som spenner om marin biologi, markedsføring og nettsideutvikling.