Bildeguide for farlige gjenstander

Marfo og Handelens Miljøfond har nå laget en bildeguide for å hjelpe strandryddere å identifisere farlige gjenstander og gi råd om hvordan de skal opptre dersom de finner dem.

Manuset er utviklet av Marbio AS, men flere aktører har kommet med viktige innspill, bilder og bidratt til kvalitetssikring underveis. Sisu Designlab har stått for grafisk design. Les nyhetssaken om publikasjonen for flere detaljer.