Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
Rydd Norge Møre og Romsdal – Planlegging
Marint avfall på Smøla

Handelens Miljøfond (HMF) har tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inkludert Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes for plast innen 2023. Rydd Norge Møre og Romsdal er ett av totalt 12 delprosjekter i Rydd Norge programmet til HMF. Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond, og organiseres i samarbeid med statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) i de ulike områdene.

Hvert delprosjekt følger en stegvis prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når (lage plan for prosjektet)
  2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

MARBIO har fått tildelt oppdraget med å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, som er det første trinnet i denne prosessen. Planen skal være klar innen 15. februar.