Utredning av OSPAR-strender i Norge
Utredning av OSPAR-strender i Norge

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) fikk i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utrede ordningen for overvåking av strandsøppel på norske strender, som utføres ved hjelp av metodikk utviklet av OSPAR. Utredningen ble utført av Erlend, på vegne av SALT. Erlend, som den gang arbeidet i Direktoratet for naturforvaltning, var den som i 2011 organiserte etableringen av det norske nettverket av strender der denne overvåkingen pågår, og har arbeidet i ekspertgruppen (ICG-ML) i OSPAR der metoden er utviklet.