Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen
Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Prosjektet ble lyst ut som en anbudskonkurranse av Miljødirektoratet. Mepex Consult og SALT fikk i samarbeid tilslaget. Peter Sundt fra Mepex Consult var prosjektleder, mens Erlend, som den gang jobbet i SALT, hadde ansvaret for avsnittet om fiskeri. Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen.