Rydd Norge Trøndelag og Nordland
Rydd Norge Trøndelag og Nordland

Handelens Miljøfond har tatt initiativ til dette prosjektet, som har som mål å rydde marint avfall fra 40 % av ytre kyst av Norge. Prosjektet er inndelt i separate prosjekter for hvert kyst-fylke, og drives i samarbeid med fylkesmannen i hvert fylke. Foreløpig er det startet prosjekter i Trøndelag og Nordland fylker. Salt Lofoten AS ble tildelt oppgaven å lage plan for begge fylkene og å administrere prosjektene på vegne av Handelens Miljøfond og fylkesmennene i de to fylkene.