Leder av Norsk delegasjon til OSPARs Biodiversitetskomité
Leder av Norsk delegasjon til OSPARs Biodiversitetskomité

Erlend var i flere år leder av norsk delegasjon til OSPARs Biodiversitetskomité (BDC) og deltok på vegne av Norge i flere ekspertgrupper under denne, som arbeidet med marine verneområder (ICG-MPA) og beskyttelse av arter og habitater (ICG-POSH). Han deltok også i ekspertgruppen for tiltak mot marin forsøpling (ICG-ML).

OSPAR er en forkortelse for Oslo-Pariskonvensjonen for bevaring av det marine miljø i Nord-Øst-Atlanteren, og er en konvensjon der Norge, 14 andre Europeiske land og EU er medlemmer.