Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2010 og 2014
Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2010 og 2014

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) skrev i 2010 den første offisielle rapporten om status for marin forsøpling i Norge. Erlend var medredaktør og medforfatter fra Direktoratet for naturforvaltning sin side.

DN og KLIF ble slått sammen til Miljødirektoratet i 2013. I 2014 ble rapporten revidert. Erlend var redaktør og hovedforfatter.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m265/m265.pdf