Fishing for Litter (FFL)
Fishing for Litter (FFL)

Erlend var initiativtaker og prosjektleder i Direktoratet for naturforvaltning for prosjektet Fishing For Litter. FFL var opprinnelig et Nederlandsk prosjekt, som senere ble spredt til flere Europeiske land gjennom «Save the North sea» prosjektet – og er senere driftet av organisasjonen KIMO i flere av disse landene. OSPAR har senere oppfordret alle medlemsland til å vurdere å starte FFL prosjekt, som et tiltak mot marin forsøpling.

I Norge ble arbeidet med å igangsette et FFL prosjekt startet i Direktoratet for naturforvaltning i 2010. I 2015 satte Miljødirektoratet av penger til et FFL prøveprosjekt, som ble lagt ut på anbud. Den som vant anbudet skulle planlegge prøveprosjektet i siste halvdel av 2015 og deretter drifte det i 2016 og 2017. Prøveprosjektet har senere blitt forlenget årlig etter dette.

Den som vant anbudet var Salt Lofoten AS. Dette var første gang Erlend ble oppmerksom på dette selskapet, som han året etter begynte å jobbe i.