Evaluering av norsk polarforskning
Evaluering av norsk polarforskning

Norges Forskningsråd satte i 2017 sammen en internasjonal komite for å evaluere norsk polarforskning. SALT ble etter en anbudskonkurranse ansatt av Forskningsrådet for å assistere komiteen som sekretariat. Kriss Rokkan Iversen var prosjektleder fra SALT sin side, mens Erlend gjorde det meste av praktiske oppgaver i sekretariatet, samt sto for grafisk design av evalueringsrapporten og utformet denne i InDesign.